2019-2020

 

Vakantieactiviteit

Op zaterdag 10 augustus vertrok een groep posiplus-wandelaars - een zestiental - voor een wandeltocht van ruim zes kilometer. Bernard en Heidi hadden hun beste beentje voorgezet. Een schilderachtige route in een bosrijke omgeving bood heel wat variatie. Af en toe hielden wij halt om een moeilijk raadsel van Bernard op te lossen. Zo weten we nu ook hoe je een olifant in een frigo steekt. We eindigden op onze startplaats : de Oude Barriere / Besaer in de Kortrijkstraat te Elsegem. Daarna volgde nog een lichte maaltijd en een glaasje. Toch 20 uur als de laatsten huiswaarts reden....

Nieuwjaarstoespraak 

 

Een jaar is zo voorbij. Jong en oud keek bij de jaarwisseling terug en vooruit, tussen het klinken van volle glazen en het vullen van lege magen. Ook al draait alles gewoon door en is de overgang van 19 naar 20 net hetzelfde als de overgang van eender welke dag naar de volgende, toch is de start van een nieuw jaar voor veel mensen onder ons, een symbolisch nieuw begin, de ideale gelegenheid om veranderingen door te voeren, dingen anders aan te pakken, met een schone lei te beginnen.
Wij hebben als kind al geleerd onze wensen uit te drukken in een nieuwjaarsbrief geïnspireerd weliswaar door een ijverige juf of meester. Nu ben ik aan de leeftijd gekomen om zelf mijn nieuwjaarsbrief op te maken.

En dat is niet gemakkelijk! Wat moet ik jullie, die al alles of bijna alles hebben, nog wensen ? Op onze leeftijd hebben we bijna alles,  hebben we alles al wel gedaan, gezien en gehoord, alleen onthouden we het niet. Iemand zei :me :  Eenmaal de kaarsen meer kosten dan de taart, kom je oud

Wat kan ik jullie allemaal wensen ?. Misschien het groot lot en een ijzeren gezondheid. Maar jullie geloven het niet meer. Jullie weten hoe onwaarschijnlijk het is een groot lot te winnen. Je beseft ook de relativiteit van het geld. ’t Brengt niets meer op.
De meesten van ons hebben ook voldoende ervaring met de kleine ongemakken van het ouder worden en hopen vurig dat het inderdaad waar is: dat van die krakende wagens die het langst lopen. En als je denkt dat alles tegenzit, denk dan nog eens opnieuw.
Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook mooi

De vele gebeurtenissen mondiaal maar ook in eigen land leken ons in 2019 niet allemaal rooskleurig. Wat doen we met al die berichten ? Hierin meegaan of ons kritisch opstellen ? Want pas op, een wijs gezegde verwoordt het zo : wie met de stroom meedrijft, komt het eerst bij het afvoerputje

Alles weten maakt niet gelukkig, staat er in de bijbel. Inderdaad, want men zou zich haast opgejaagd wild voelen door al die onheilstijdingen. Want elke boodschap brengt ook een morele druk met zich mee om juist en onmiddellijk te handelen. En dan moet men ook nog zoveel op het werk, het verenigingsleven, in het gezin…

Aan een cliënt gaf ik eens de raad dat hij in plaats van al dat moeten achterna te lopen hij beter zijn dromen zou volgen. Hij heeft mijn raad opgevolgd. Thuisgekomen ging hij onmiddellijk naar bed . Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet .

De feestdagen zijn evenwel meestal een periode waarin men het nieuws, het nieuws laat en zich richt op zijn of haar partner, naaste familie en vrienden. Voor sommigen is dat echter ook weer stressvol, omdat het kerstdiner in de beleving ‘perfect’ zou moeten zijn en van een zekere culinaire kwaliteit.

De mens jaagt zichzelf op, omdat hij teveel moet of denkt te moeten. Napoleon dacht dit ook, moeten overwinnen, maar bedenk dat wat voor Napoleon z'n eindstation was, was voor ABBA het begin

Daarom wens  ik u allen drie dingen in het bijzonder:
1e Ik wens u allen een welverdiende retraite van al dat moeten, dat weten en die druk. Ik wens u rust om tijd te hebben voor wat er meer toe doet dan ooit: Uw gezin, uw vrienden, uw familie. Want al het wereldlijke tumult gaat onverkort door, maar degenen die ons dierbaar zijn mogen we nooit uit het oog verliezen. Geestelijke rust laat ons toe met onze eigen relatieve onbeduidendheid te leven zonder er een maagzweer aan over te houden. Geestelijke rust maakt het mogelijk de weldoende warmte van de vriendschap en samenhorigheid te ervaren zoals hier vanavond.

2de;  De openheid om ontroerd en verwonderd te kunnen worden. Er is meer tussen hemel en aarde dan de grootse kwesties. We zouden bijna vergeten, dat er ook veel moois en vertederends te genieten valt. Dit jaar wens ik u  de ontvankelijkheid voor het schone.

3e Ik wens jullie allen relativeringsvermogen en humor, zodat we allen om onszelf en onze tekortkomingen en de hysterische toestanden kunnen blijven lachen, hoe ernstig alles soms ook lijkt.

Geestelijke rust, ontvankelijkheid voor het schone, relativeringsvermogen en humor, dat zijn mijn wensen voor het komende jaar

En nu denk dat ik genoeg gesproken heb voor vanavond.
Het woord is nu terug aan jullie, geniet van de maaltijd en de rest van de avond.

Paul, Vz.

 

30 april 2020 : 1e VIDEOVERGADERING Posi-Plus

Tijdens de coronacrisis met lockdown heeft het Bestuur het initiatief genomen om een videovergadering te beleggen. De voorziene workshop van Rita, Monique, Jenny en Bernard werd uitgesteld.

De Voorzitter verzorgde de inleiding.
Met elk in zijn kot, komen we nog meer tot het besef dat een mens een sociaal wezen is, dat wij behoefte hebben om elkaar te zien, te horen, van elkaar te houden, te waarderen, enz
De groep van PP beantwoordt compleet aan die behoefte. Maar nu de tijden -hopelijk maar tijdelijk – veranderd zijn, leek het ons wenselijk om te leren gebruik maken van de technische hulpmiddelen die er bestaan om dat groepsgevoel te ondersteunen..

Deze videobijeenkomst was er maar een van. Wij kenden al andere initiatieven zoals de Whatsappgroep PosiPlus culinair. Misschien komt straks een nieuw kookboek op de markt : Koken met Barry met dagelijkse en zondagse kost. Tussendoor hebben we kunnen genieten van het zangtalent van Bernard en Heidi, er verschenen regelmatig allerhande al dan niet coronamopjes en een WC Challenge  en nu zijn we aan de Haikufase gekomen. Allemaal prachtige initiatieven waarvoor toch een speciale bedanking aan Bernard en Heidi die PosiPlus Whatsappgroep rijkelijk gestoffeerd hebben. Vergeten we ook niet de quiz van Greta en deze van Yvan ! En wellicht vergeet ik wel iemand.

Bedoeling was elkaar eens terug te ZIEN en zo ook het groepsgevoel te versterken.  Meer nog, sommigen onder ons die niet vertrouwd zijn met het videogebeuren, worden op deze wijze misschien ook gestimuleerd om dat ook eens uit te proberen met kinderen, familie, vrienden, enz

Het videogebeuren heeft ook zijn beperkingen; De Voorzitter deed deze uit de doeken...

Het programma zelf bestond uit enkele mededelingen aangaan de toekomstige workshops, Claudine had het over het uitgestelde weekend, Johan over de leesclub die nu ook online vergadert, en dan was er VRIJ PODIUM.

We zagen enkele aquarellen van Dominiek, Christine waagde zich aan een lied (en ging met haar muis over het scherm..) Rita bracht een gedicht, Yvan enkele moppen, Noel enkele humoristische filmfragmenten, enzomeer. 
Soms was het wel eens zoeken naar technische aspecten van de Praatbox, maar alles bij elkaar kende de vergadering een goed verloop. De pintjes van Bart werden duidelijk als een gemis ervaren !
Sommigen noemden het een historische vergadering, een eerste keer in de PosioPlusgeschiedenis, maar ook omdat 31 van de 32 personen online gekomen zijn.

Paul, Vz.
01.05.2020 vanuit zijn kot.

 

DONDERDAG 28 MEI OM 20U / TWEEDE VIDEOVERGADERING

Na het sukses van de eerste videovergadering, een tweede poging.
Op het programma :
- de organisatie van de verkiezingen op 25 juni (mogelijke pistes)
- PosiPlus in juli en augustus
- Vrij Podium : Claudine bracht en mooi gedicht en Walter H had een presentatie voorbereid omtrent Maskers.
Na herhaalde pogingen om beelden te delen, werd de 'strijd' gestaakt Wellicht is Praatbox niet zo geschikt om beelden te delen.
Praatbox heeft het ook moeilijk met grotere groepen. Het is ook een gratis programma... Uitgesteld maar niet verloren !