2018-2019

Posi-Plus Weekend in LENS en ARRAS op 15 en 16 september 2018

Zaterdag 15 september 2018.
We spreken af op de parking van Louvre-Lens om 09u30.
Bijna iedereen komt stipt aan zodat we om 10u00 het museum kunnen bezoeken.
We zijn met 26 personen.
Het is het weekend van “journées du patrimoine” of “open monumentendag”.
Er stond gelukkig geen wachtrij , we waren de eerste bezoekers.
We bezoeken het museum Louvre-Lens met koptelefoons (écouteurs) omdat er geen gidsen  beschikbaar zijn op open monumentendag.
Iedereen gaat op eigen ritme langs de tijdlijn om de kunstwerken te bewonderen.

Daarna gaan we op het terras en rond de olijfboom van restaurant “Le Derby” van onze aperitief genieten . Er wordt een regionale tourte (Quiche met zalm en fijne bio groentjes) geserveerd. Ten slotte worden we verrast door een stukje taart van de vader van Justine, die gekend is als een gerenommeerde franse chocolatier  “Haute Culture”.
We rijden daarna naar ons hotel in het hartje van Arras (Hotel Najeti – Hotel de l’univers).
We kunnen onze auto’s parkeren op de binnenkoer van het hotel.
Na de verdeling van de kamers begeven we ons direct op pad voor de wandelroute
“Coeur de Ville” onder de geanimeerde begeleiding van Greta en Noël.
We vertrekken vanuit het hotel (Nr 14) en passeren de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Na de wandeling keren we terug naar het hotel voor een aperitief in de bar.
Vervolgens krijgen we een avondmaal geserveerd.
Met een tiental sluiten we de dag af in de bar , maar het wordt niet laat.
 
Zondag 16 september
We starten de dag met een heerlijk ontbijt.
Na het ontbijt wandelen we naar het belfort voor een ondergrondse verkenning van
Les Boves. De lokale gids weet ons gedurende een uur te boeien met de geschiedenis van de ondergrondse gangen.
Daarna is er anderhalf uur vrije tijd.
Sommige bezoeken de tentoonstelling van Napoléon in het Palais des beaux arts en andere gaan nog binnen in de kerk van Johannes de Doper waar een schilderij van Rubens hangt
(“De kruisafneming”) en waar mooie glasramen van de 4 evangelisten te bewonderen zijn.
We begeven ons naar de Grote Markt om in Assiette du Boeuf van een heerlijke lunch
te genieten. (Coeur de faux-filet, sauce paradis,pommes allumettes).
Daarna halen we onze auto af aan het hotel en rijden we naar de Citadelle Vauban.
Noël geeft nog een woordje uitleg over de citadelle (la belle inutile) en de herdenking van de 218 gefusieerden van de tweede wereldoorlog.
We wandelen door en rond de citadelle tot in het park , waar jongeren sportieve wandelingen in de lucht maken van boom tot boom.
Het is ongeveer 5 uur in de namiddag als we iedereen een goede terugreis wensen.
De inrichters :
Greta en Dominiek , Denise en Noël
W

WORKSHOP 28.02. : De Brexit, en nu ?

Op 29 maart 2017 dienden de Britten formeel hun verzoek in om de Europese Unie te verlaten. Dit volgde op een referendum in juni 2016 waarin de bevolking nipt koos voor een uittreding. Het is de eerste keer dat een land  beslist om uit de Unie te stappen. De onderhandelingen en de uitkomst er van zijn dan ook voor iedereen onbekend terrein. Hoe is het zo ver gekomen? Welke zijn de mogelijke scenario’s? En wat betekent dit hier in Vlaanderen?

.De spreker van Europahuis Ryckevelde, Fauke Deceuninck, besprak dit alles op een interactieve manier, doorspekt met weetjes, sprekende beelden en voorbeelden. Er was voldoende ruimte voor de inbreng en vragen van deelnemers

Enkele gevolgen van een Brexit voor het Verenigd Koninkrijk en voor België

  1. Door de Brexit werden de Britten tot 10% armer, want de Britse Pond daalde meteen omdat niemand buiten het Verenigd Koninkrijk er nog interesse voor
  2. Van het moment dat ze hun eiland verlaten en naar Europa komen, zullen de Britten merken dat ze 7 tot 10% minder koopkracht hebben dan voorheen met hun Britse Pond heeft
  3. Meteen na de Brexit stond de Pond op het laagste niveau sinds 1985. Ook bij ons kunnen en zullen de beurzen dalen, tot 20% zelfs. Veel Belgen zullen dit voelen in hun aandelenportefeuille of pensioenspaarfonds.
  4. Het Verenigd Koninkrijk was de vierde grootste exportmarkt (vooral voeding en textiel) voor België, maar uitvoeren naar ginds zal nadeliger worden omdat de afname zal verminderen of de Belgische exporteurs zullen hun prijzen moeten verlagen, waardoor de omzet en economie daalt.
  5. De kans is aanzienlijk dat grote buitenlandse investeerders het Verenigd Koninkrijk links zullen laten liggen en hoofdzetels terug verhuisd worden naar het Europese vasteland
  6. Een nieuwe financiële crisis loert mogelijk om de hoek als andere grote landen zoals Frankrijk, Spanje, Italië enz… misschien op ideeën gebracht worden door de exit van de UK
  7. Waarom stapt het Verenigd Koninkrijk er dan uit? Zij hopen op een positie zoals Zwitserland of Noorwegen. Neutraal in Europa, maar toch een sterke economie door alles zelf op te bouwen en welvaart te voorzien binnen de eigen grenzen.
  8. Het is vooral de arbeidersklasse die voor de Brexit stemde. Hun stem is ingegeven door het feit dat ze Groot-Brittannië Brits willen houden en baas blijven in eigen land. Zij zien de toevloed van asielzoekers, vluchtelingen en goedkope Oost-Europese krachten als een bedreiging voor hun eigen jobs. Door de EU te verlaten kan de UK zijn eigen immigratiebeleid voeren en moet het niet meer dansen naar de pijpen van Europa.
  9. De rijke hoofdstad Londen is binnen het Verenigd Koninkrijk uitgegroeid tot een stadstaat, want daar stemde naar schatting 79% pro-Europa, terwijl in de totale uitslag slechts 48% koos om bij de EU te blijven
  10. Het enige voordeel aan het hele verhaal voor ons is dat een tripje naar Groot-Brittannië goedkoper wordt dan voorheen, omdat de Britse pond in waarde gedaald is

Dit zijn slechts ‘enkele’ gevolgen. Met deze uiteenzetting zijn we allen beter geïnformeerd en voorbereid om het verdere verloop van de Brexit te begrijpen.

Deze workshop werd ingericht door Moniek, Mady, Walter en Paul.


WORKSHOP 25.04.2019  Bedrijfsbezoek Vyncke Harelbeke
 

Ouderenzorg   23.05.2019

 

De
gemiddelde leeftijd van onze oer-voorouders bedroeg aanvankelijk niet meer dan
40 jaar. Dit was voldoende om als soort in leven te blijven. Maar omstreeks
40.000 jaar voor Christus beleefde de jager-verzamelaar een explosie in
culturele ontwikkeling en steeg de gemiddelde levensduur. Volgens Marc Nelissen,[1]
gedragsbioloog, betekende dit de start van de 'ouderdom'.  De gemiddelde leeftijd ging sindsdien op en
neer al naargelang de omstandigheden waarin de mens leefde. In tijden van oorlogen,
hongersnoden, epidemieën....daalde de leeftijd gevoelig , in tijden van
(relatieve) welvaart en vrede steeg de levensduur opnieuw. Maar sinds het einde
van de 2de wereldoorlog beleven we een unieke tijd : nog nooit
eerder bereikte de gemiddelde leeftijd meer dan 80 jaar en zal in de komende
decennia nog gevoelig verhogen. Meerdere factoren zijn hiervoor bepalend, het
langdurig uitblijven van oorlog, de vooruitgang van de medische wetenschappen,
zo goed als geen kindersterfte meer, gezond voedsel....etc.

De
mensen vroeger waren als gepensioneerden meestal kapot van hard werken en hun
verdere leven bestond uit een welverdiende rust en wachten tot de dood hen kwam
halen. Wat een verschil bij de huidige gepensioneerden. Ze gaan gemiddeld op de
feitelijke leeftijd van 61 jaar op pensioen, hebben minstens nog 20 jaar te leven
waarvan doorgaans een 10 à 15 jaar in relatief goede gezondheid. Een laatste
levensproject staat hem/haar te wachten, zinvol op te vullen wil hij/zij niet
verzanden in eenzaamheid.

De
senior van vandaag is ook een andere mens geworden want zijn jeugd en volwassenheid
doorliep hij/zij in de 2de helft van de twintigste eeuw. Dit was de
eeuw waarin tal van maatschappelijke veranderingen zich voltrokken. Om er maar
een paar te noemen : de democratisering van het middelbaar en hoger onderwijs,
de emancipatie van de vrouw, de ontvoogdingsstrijd , seksuele revolutie
(uitvinding van de pil), het centraal stellen van het individu (zelfontplooiing,
zelfbeschikking, zelfvertrouwen...), de afbrokkeling van de
zuilen....

Al
naargelang de senior van vandaag zich deze eigenschappen heeft eigen gemaakt
zal hij ze verder vorm willen geven tijdens zijn/haar laatste levensfase en zal
hij/zij veranderingen induceren bij de groeiende markt van verenigingen en
instellingen  voor ouderen.


[1] Mark
Nelissen, Eindelijk oud, Uitg. Lannoo


Workshop OUDERENZORG  donderdag 23 mei 2019   - deel II


DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN:

We worden alsmaar
gezonder ouder.  En als we er ook in
slagen om tevreden de herfst van ons leven mee te maken hangt af hoe we ons
dagelijks leven invullen en of we ons als oudere al dan niet omringd voelen.

Vrije tijd en sociale relaties

Werken aan goede
sociale relaties is van wezenlijk belang, ook op hogere leeftijd.  Hierin moet je investeren, contacten
opbouwen.

Gezondheid

Senioren zien er
steeds beter uit en blijven langer fit door een gezonde levenswijze.

Er is veel aandacht
voor sport, veel bewegen en gezonde voeding.

Binnen het domein
geneeskunde en verzorging is er een enorme technologie evolutie bezig:
robotisering, veel digitale hulpmiddelen.

Wonen - gezin - familie

Doordat we langer
leven, beter leven, is de algemene tendens om langer thuis te wonen.

·        
Nieuwe
woonvormen: kangoeroe woning - Co-housing projecten

·        
Domotica
in de het huis van de toekomst

Mobiliteit

Ouderen verplaatsen
zich meer met het openbaar vervoer.

Ouderen verplaatsen
zich niet alleen voor boodschappen maar ook voor sociaal contact.

Belangrijk aandachtspunten voor
ouderen in de toekomst:

·        
Kansen tot
GEZELSCHAP en SOCIAAL CONTACT

·        
Zo lang
mogelijk ONAFHANKELIJK BLIJVEN

·        
HULP
KRIJGEN indien nodig

Een uitdaging voor de toekomst
wat betreft WOONINFRASTRUCTUUR, MOBILITEIT, THUISHULP.

POSIPLUS     OUDERENZORG            DEEL III                                    Do 23 Mei 2019

Zo komen we in
de laatste levensfase terecht.
Dikwijls is dat de fase waar we hulpbehoevend zijn en niet meer zelfstandig
kunnen wonen.
Het is de periode van het vroegere Rusthuis of het nieuwe Woon- en ZorgCentrum
(WZC).

Eerst even de TERMINOLOGIE .

Het overgrote deel van de WZC's zijn
erkend als Rust- en VerzorgingsTehuis (RVT) en kunnen diverse vergunningen
hebben voor de uitbating .
-Omtrent het vaste verblijf spreken we van 2 soorten bedden :
            -RVT-bedden zijn er voor opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen
            -ROB-bedden zijn er voor bejaarden zonder
speciale zorgen
-Zorggraad volgens Katz-schaal (O,A,B,C,Cd,D) : Subsidies RIZIV
-Soms ook een Centrum voor KortVerblijf (CVK)
: Tijdelijk verblijf en verzorging vanaf 65
voor dag en nacht of enkel s'nachts beperkt tot een max van 90 dagen per jaar.
-Soms ook DagVerzorgingsCentrum  (DVC) : Opvang en verzorging tijdens de
dag vanaf 65
-Assistentiewoningen : Een aangepaste woning voor zelfstandig wonen met
aangepaste dienstverlening.

Wie zijn de bewoners van een WZC ?
Bevolkingspiramide  Vlaanderen 2017 :
Leeftijd           Mannen                      Vrouwen
75-79              108.104                       131.562
80-84                83.356                       117.116
85-89                46.029                         80.934
90-94                15.174                         35.660
>95                      2.436                           8.419
----------           -----------                      -----------
628.790           255.099                       373.691

Er zijn in
totaal 79.665 WZC-bedden.
Als we rekening houden met de +75 jarigen dan is dat 12 % die in een rusthuis opgenomen is

 Wat is de gemiddelde leeftijd van de bewoners
?
             86 Jaar
Wat is de gemiddelde verblijfsduur ?
                                 3,3
Jaar
Voor nieuwe bewoners wordt dat                                        1,5 Jaar
Minister Vandeurzen spreekt van een evolutie naar           6 Maanden

Wie zorgt voor de uitbating van de
WZC'S in Vlaanderen ?
-Private sector (Non-Profit)                                                   40
%
-Publieke sector (OCMW) (Non-Profit)                                 45
%
-Commerciële sector                                                             15
%

Er is een
opmars bezig van de Commerciële sector.

Wat is de Kostprijs voor de Bewoner van
een Rusthuiskamer ?
Gemiddelde van
Vlaanderen :
Per dag           : 56 Euro
Per Maand      : 1700 Euro
Inbegrepen : Verblijf , Maaltijden , Verpleging , Internet (Niet overal)
Niet inbegrepen : Medicatie , Persoonlijke was , Kapper , Kine , Tandverzorging

TOEKOMST

-Er is een
sterke toename van het aantal ouderen :
            Binnen
10 jaar  zullen er 66.000 85-plussers bij
komen
-Er komen nieuwe Woonconcepten :
Open multifunctionele WOONZORGCAMPUS voor een ruime doelgroep met :
WZC (Woonzorg) , CVK (Kortverblijf) ,DVC (Dagverzorging) ,assistentiewoningen,
lokaal dienstencentrum,samenwerking met thuiszorg, personen met beperking.
-Er zal meer samenwerking zijn tussen de Private en de Publieke sector. (PPS)
 Voorbeeld : Wingene.

INSPRAAK van de bewoners en
familie.
     -Waarom is er weerstand tegenover de
opname in een rustoord ?
          -Zelfstandigheid
          -Vrijheid
     -Verzorging op maat : Comfort,
Voeding , Verzorging ...
     -Bewonersraad : Per afdeling ipv centraal ,
om iedereen aan bod te laten komen.
    
-Het Tubbe -MODEL
      Dit staat voor een organisatie-
en management model , dat toegepast wordt in een
      landelijke gemeente van Zweden.
      De Koning  Boudewijnstichting organiseerde wederzijdse
bezoeken.
      Daaruit kwamen 3 proefprojecten in
Vlaanderen en 3 in Wallonië .

UITDAGINGEN
-Te kort aan verzorgers
              1 jaar zonder
afgestudeerden door langere opleiding
-Er is een sterke toename van :
            -Chronische
ziekten
            -Multimorbiditeit
-Dementie - Alzheimer
-Multicultureel
-Levensmoeheid
-Palliatieve zorgen
-Euthanasie
-Fixatie

HULPMIDDELEN
-Vrijwilligers
-Chique deuren
-Beschilderde LIFT
-Internet
-AI
-ISO9001
-Activiteiten
-Eigen Bib
-De MISTHOORN

Na de WS : Demonstratie van :
Google Assistant (Android) - Siri
(Apple)