Ons team 2013 - 2014

  • Voorzitter:  Denise  Delameillieure 
  • Ondervoorzitter: Godfried Devolder
  • Secretaris: Nicole Degroote
  • Penningmeester: Monique Kint
  • Sociale zaken: Titi Ameel