Over Ons

In onze groep zijn wij het over de belangrijke zaken eens...

1. Als je tenvolle andermans opvatting kunt waarderen maar ook jezelf kunt blijven.

2. Als je nieuwe creatieve ideeën wilt inbrengen, maar je tevens wilt inzetten om ze uit te werken.

3. Als je jezelf wilt ontplooien zonder er evenwel anderen er mee te hinderen of te overheersen.

4. Als je wilt zoeken naar bestaande en goede deugden van mensen en maatschappij, zonder blind te zijn voor onrecht en bedrog

5. Als je kunt genieten van het huidig moment maar je toch niet nestelt in wat je bereikt hebt

6. Als je jouw mening, jouw ervaring spontaan en open wenst mee te delen, maar ook kunt luisteren naar de gevoelens van iemand anders

7. Als je de dingen die je wilt doen ook goed wilt doen

8. Als je graag leute hebt en houdt van koetjes en kalfjes, maar evenzeer van ernst en diepgang

9. Als je graag met anderen samenwerkt maar niet gemakzuchtig en anoniem steeds op anderen rekent

10. Als je geen exclusieve mannen- of vrouwenclub verwacht op basis van maatschappelijke status maar een groepering van positief ingestelde mensen met aandacht voor het gezin

DAN IS POSIPLUS ZO'N GROEPERING WAARIN U OOK ACTIEF KUNT DEELNEMEN

 

 

Op 09.10.1975 is het project van start gegaan en wordt de groep gedragen door de inbreng van de leden zelf, die van tijd tot tijd zelf een voordracht of andere activiteit verzorgen. Deze zogenaamde workshops worden gebracht op een eigen wijze, geïnspireerd door iedres professionele, culturele, sociale of maatschappelijke ervaring en ingesteldheid.

 

Bedoeling van het project.

POSI-PLUS wil een vereniging zijn, waarvan de leden met een positief en open ingesteldheid, hun omringende leefwereld benaderen en het goede uit hun sociale omgeving beleven. In een vertrouwensvolle sfeer krijgt en neemt ieder lid de kans en de mogelijkheid om zijn eigen talenten en vaardigheden steeds verder te ontwikkelen door de wederzijdse wisselwerking in deze vriendengroep.

Door te streven naar een volledige ontplooiing van elk individu, met wederzijds respect voor ieders eigenheid, streeft Posi-Plus naar een waardevolle en vreedzame samenleving. Door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van de innerlijke rijkdom als mens onderscheidt Posi-Plus zich van de meeste traditionele serviceclubs.

 

Lidmaatschap

De vereniging staat open voor alle personen, zowel mannen als vrouwen, op voordracht van een lid, peter of meter genaamd en na uitdrukkelijk akkoord van de bestaande leden. Een kandidaat-lid kan geweigerd worden indien een bestaand lid een gefundeerd veto uitbrengt bij het bestuur van de groep, dat dan oordeelt.

Indien het lid samenlevend is, wordt de partner eveneens als actief lid beschouwd, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Ieder lid wordt verwacht aanwezig te zijn op de maandelijkse vergaderingen. Afwezigheid dient steeds vooraf gemeld te worden aan de voorzitter of secretaris. Buiten de maandelijkse vergaderingen kunnen supplementaire activiteiten georganiseerd worden.

 

 

 

**************************************************************

 

EEN GREEP UIT VOORBIJE ACTIVITEITEN

 

 • WORKSHOPS DOOR DE LEDEN
 • zelf stress en angst overwinnen
 • leven en werken in China
 • moordspel
 • bijen melkers , duiven melkers
 • Posi Plus focust op kunst
 • corporate governance
 • kwaliteit in de gezondheidszorg
 • wat gaat er verkeerd in het verkeer
 • niets aan te doen aan kansarmoede?
 • behaviorisme ontdekken via het spel
 • genieten van…
 • rituelen nog altijd actueel
 • veiling nalatenschap Pol Spuis
 • zigeuners in Vlaanderen
 • politiehervorming
 • klankschalen en lichtmeditatie
 • facetten van Zuid-Afrika
 • MET GASTEN
 • Europarlemantariër Raf Chanterie
 • “boeddhiste “ Lea Goetgebeur
 • maffia-kenner Freddy Depauw
 • BEZOEK
 • ten huize van Bert Vanhaecke
 • in de haven Zeebrugge
 • bij Erik en Nicole
 • fabrieksbezoek Bekaert
 • eigenzinnig Squisito
 • bij glaskunstenares Joke Demeyere
 • GEANIMEERDE WEEKENDS
 • Mysteries van Antwerpen
 • In de plezantste stad van Vlaanderen: Gent
 • In de glans van vroeger en rond de tafels van nu in Oudenaarde.
 • Met de Ketjes en Joden in Brussel
 • CREATIEF FEESTEN
 • Spaans nieuwjaar
 • Rapsodie tussen de Zigeunerwagens
 • 2001 Nacht,
 • Kermesse 2002
 • WAT FYSIEKE INSPANNING
 • fietsen langs abdijen
 • wandelen in Bellegem
 • zomeractiviteit langs de Boven-Schelde
 • paintballshooting aan de kust

 

Wij vergaderen in principe iedere laatste donderdag van de maand om 20u te Izegem