Ons team 2019-2020

Paul Gheskiere, voorzitter

Yvan Lippens + Hilde Wyseur, penningmeester

Johan Seynhaeve + Magda Verbeke, ondervoorzitter

Noël Viaene + Denise Delameillieure, secretaris