ons team 2016-2017

- Voorzitter : Walter Holvoet
- Ondervoorzitter : Rita Maelfait
- Secretaris : Jan Neirinck
- Penningmeester : Monique Kint
- Sociale zaken : Hilde Debucquoy