verkiezingen 27 juni

02-06-2019 09:58

Verkiezing : Wie wegens gegronde
reden, niet kan mee doen aan de verkiezing ofwel voor het voorzitterschap 
en/ of bestuursfunctie moet dit schriftelijk melden aan de voorzitter :  greta.reyntjens@skynet.be