sprokkels 11.2012

15-11-2012 00:00

November draagt heimwee in zijn naam

toch glimlachen bloemen op de zerken

ze geven een teken van leven

maar als wij wandelend op het kerkhof

in gedachten verzinken

naar hen die reeds gingen

valt even de donkerte in ons hart

kleuren verstillen dan

staan roerloos

de lucht verduistert

wij voelen hoe broos het leven is

en komen thuis in thuisloosheid

missen onze dierbaren reeds lang

even waren wij met hen verbonden.

Edith Oeyen

 

 • Op donderdag 25 oktober was er een grote opkomst voor de eerste workshop van het PP-jaar.

Rita verzorgde een mooie bezinning. Heel wat posiplussers zijn de laatste jaren van ons heen gegaan. Wij vergeten hen niet. De bezinningstekst ontving je per afzonderlijke mail van Rita zelf.

Dan kwam onze gastspreker aan het woord, Steven Mestdagh, schoonzoon van Walter en Lut. Steven Mestdagh is als psycholoog verbonden aan de afdeling managementvan de Vlerick Management School. Hij werkte er mee aan de realisatie van een Engelstalig handboek organisatiepsychologie. Hij verdiept zich momenteel in de antropologie. In dit kadersprak hij ons over “Excursies in ontbering”.

 • De werkgroep website-Blog is samengesteld uit Godfried, Noël, Lut en Paul. Men kwam  voor ’t eerst samen op maandag 5 november om 20 u.
  - Er wordt voor een  totale beveiliging gekozen met één of meerdere paswoorden.
  - De inhoud . Foto’s en ledenlijsten worden (voorlopig) niet geplaatst. Mocht dit in de toekomst overwogen worden, dan zal de foto verwijderd worden op eenvoudig verzoek van de gefotografeerde. Wat wordt dan de inhoud ?
  • Vaste teksten : bvb doelstellingen, historiek
  • Voorbije hoogtepunten
  • Bestuur 2012-2013 : jaarplanning,
  • Sprokkels
   Wij starten rustig en zien hoe het evolueert
 • Noteer :  vrijdag 14 december : vrije activiteit
                   zaterdag 12 januari : nieuwjaarsreceptie

 

  paul