Nieuws van de Fietsclub

13-07-2016 08:31

Zondag 31.07 om 11u30 start in Domein De Palingbeek te Zillebeke. Fietsen kunnen daar gehuurd. Om 18u samenkomst in Restaurant De Palingbeek. Inschrijven (20 € op rek.BE40 3770 1059 5063) bij Daniël tegen 20 juli. Organisatie : Claudine, Cécile, Titi, Daniël en Godfried.