BELANGRIJKE DATA 2016-2017

15-07-2016 18:32

Om nu al in je agenda te noteren :
- 25 augustus : startvergadering
- 10/11 september : weekend
- 21 januari : nieuwjaarsreceptie
- 29 juni : slotvergadering