Afspraken werkjaar 2013-2014 + praktische invulling

06-10-2013 09:40

 

6 workshops in te vullen: 

 • De workshop moet niet zelf gegeven worden.
 • Indien je een externe spreker vraagt, dan zorg je zelf voor de attentie.
 • Workshops blijven op de laatste donderdagavond van de maand, liefst zoveel mogelijk in Kachtem, maar het kan op een andere locatie.
 • Graag tijdig verwittigen indien de activiteit doorgaat buiten onze locatie Kachtem
 • Bij andere locatie: terugbetaling huur zaal met max. € 60, water, 2 consumpties (mits voorleggen van een ticket)
 • De uitnodiging digitaal doorsturen aan de secretaris of zelf rechtstreeks doorsturen aan de leden: iedereen heeft de aangepaste ledenlijst ontvangen - graag de uitnodiging op tijd versturen
 • Het kan een doe-activiteit zijn: vb. nordic walking, cooking, een bedrijfsbezoek,... 
 • Er kunnen vrijblijvend bijkomende culturele en andere activiteiten gepland worden, dit vervangt geen workshop.
 • Wie het weekend inricht in het komende werkjaar (september 2014) wordt vrijgesteld van workshop tijdens het lopende werkjaar (2013-2014) : Simon en Lieve, Paul en Mady.
 • We plannen geen fietstocht tijdens de grote vakantie, geen activiteit in december. Het is steeds mogelijk om vrijblijvend iets in te richten.
 • Als bestuur maken we een jaarkalender op met aanduiding data activiteiten.  Iedereen ontvangt die kalender met jaaroverzicht activiteiten op de eerstkomende workshop op 31/10/2013.
 • De website + Sprokkel: indien er nieuws, berichtgeving is wordt dit doorgegeven.  Er wordt niet elke maand na een activiteit een verslag gemaakt.  We bedanken Paul voor het verder bijwerken van de website en straks neemt Noël dat misschien over.